Terms of Use

תקנון השימוש באתר

 1. כללי

 

 • קוויאר הגליל אגודה שיתופית חקלאית בע"מ (להלן: "אנו") מפעילה את האתר קראט קוויאר www.karatcaviar.com (להלן: "האתר").
 • מסמך זה מגבש את כללי השימוש באתר.
 • השימוש באתר וכל הנלווה להם כפוף לתנאים המנויים מטה. אנא קרא בעיון תנאים אלו. אם אינך מסכים לתנאי מתנאים אלו, הנך נדרש שלא לעשות שימוש באתר. שימושך באתר, ייחשב על כן, להסכמה לתנאים אלו.
 • אם אינך בגיל חוקי, המאפשר לך להתחייב ולקבל תנאים אלו, אל תשתמש באתר. אם יסתבר לנו, כי אינך בגיל חוקי מתאים כאמור, אנו שומרים לעצמנו האפשרות למנוע ממך שימוש באתר או בחלקו.
 • מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.
 • תנאי שימוש אלו כתובים בלשון זכר מטעמי נוחיות, אולם הם פונים לשני המינים.

 

 1. מהות האתר

 

 • האתר מאפשר לך לרכוש ממבחר מוצרינו וכן מכיל עצות ומידע כללי, פרסומי ותדמיתי בתחום פעילותינו.
 • האתר עשויי לאפשר: חשיפה לתכנים של גולשים, לתכנים מערכתיים, לתכני ייעוץ, לתכנים פרסומיים ושיווקיים ולתכנים של צדדים שלישיים אחרים, ועוד.
 • הינך מאשר לנו, כי לפחות ביחסים ביננו, לא יחולו הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בכל הנוגע לפרסום ומשלוח הודעות במסגרת האתר וחלקיו השונים.
 • המוצרים אינם מתאימים לצריכתו של כל אדם, אנא הפעילו שיקול דעת במסגרת צריכת המוצרים.
 • המידע שבאתר אינו מהווה עצה רפואית או המלצה תזונתית.
 • יש להשתמש במוצרים ולאחסנם לפי ההתוויות המופיעות על גבי המוצרים או המופיעות באתר, ובהתאם לתאריכי התפוגה הנלווים אליהם.
 • זמן חיי מדף של המוצרים שלנו, כמו גם תנאי האחסנה ומשך הזמן שניתן לצרוך אותם אחרי פתיחה מופיעים על גבי האריזה.

 

 1. כשרות לביצוע רכישה באתר:

 

 • עליך להיות בגיל 18, ובעל כשרות משפטית כדי לבצע את הרכישה.
 • אם אתה פועל בשם אישיות משפטית אחרת, הינך מצהיר כי הינך מוסמך לחייב את אותה אישיות משפטית בביצוע הרכישות, אחרת תחשב כמי שאחראי באופן אישי לכל המחויבויות הנוגעות לרכישה ולשימוש באתר זה.
 • עליך להיות בעל כרטיס אשראי תקף אשר מכובד באתר או בכל אמצעי תשלום שיתקיים באתר, (להלן – ספק שירותי האשראי), ובעל אובליגו מספק לצורך התשלום בגין המוצרים שהינך רוכש מעמנו.
 • לא אסרנו עליך להשתמש באתר. בין היתר אנו רשאים שלא להתקשר עם לקוח העונה על אחד מהתנאים הבאים:
  • מבטל באופן שיטתי הזמנות שביצע
  • ביצע שימוש שלא כדין באתר או במוצרים שרכש מעימנו
  • הפר את תנאי השימוש באתר
  • לא כיבד את התחייבויותיו לתשלום לנו
 • עליך למסור לנו פרטים נכונים ומדויקים בהתאם למתבקש בתהליך רכישת המוצרים באתר והתשלום בגינם.
 • עליך להזדהות כנדרש על ידי האתר לשם שימוש בו.
 • אתה רוכש את המוצרים היא לצרכי שימוש פרטי ולא לצרכי מכירה חוזרת או מטרות מסחריות אחרות.
 • אנו רשאים לקבוע סכום הזמנה מינימלי לצורך ביצוע ההזמנה.
 • כל המעוניין לרכוש מוצרים למטרות מסחריות או לצרכי מכירה חוזרת, מוזמן לצור עימנו קשר שלא באמצעות האתר, ואנו נבחן את אפשרויות המכירה בעניינו.

 

 1. פתיחת חשבון
 • ככל שפונקציות מסוימות באתר תהינה כרוכות בפתיחת חשבון, תחולנה ההוראות הבאות:
  • הינך מורשה לפתוח חשבון רק עבורך.
  • החשבון הוא אישי עבור הנרשם ואינך מורשה לאשר לאחר לעשות שימוש בחשבונך.
  • עליך לשמור בסודיות את שם המשתמש והסיסמא.
  • הינך מחויב להודיע לנו באופן מידי, אם אתה חושד שמישהו עושה שימוש בלתי מורשה באמצעות חשבונך אצלנו. אנו לא נהיה אחראים לשימוש בלתי מורשה של צדדים שלישיים בחשבונך ולתוצאות שימוש בלתי מורשה זה.
  • מבלי לגרוע מכלליות תנאים אחרים, הינך מתחייב, כי הפרטים שהינך מוסר לנו לצורך פתיחת החשבון הינם אמיתיים, עדכניים ומדויקים.
  • יתכן שהאתר יאפשר פתיחת חשבון באמצעות פלטפורמות אחרות שבהן קיים חשבון על שימך, כגון: פייסבוק. אף במקרה זה עליך לוודא שהפרטים והתכנים כגון: תמונתך, שימך, כתובת הדואר האלקטרוני המועברים מפלטפורמות אלו הינם נכונים ומדויקים; הינך מעניק לנו בהשתמשך באופציה זו לעשות שימוש במסגרת האתר בכל אותם פרטים ותכנים המגיעים אלינו מפלטפורמות אלו, לרבות פרסומם באתר.
  • הינך רשאי בכל עת להודיע על בקשתך כי חשבונך יוסר מהאתר על ידנו.
  • פרטי חשבונך יהיו חשופים ליתר בעלי החשבון באתר, כלפינו וכלפי מפרסמים עימם אנו בקשר עסקי.
  • אנו רשאים בכל עת להסיר את חשבונך באתר, אם לדעתנו הפרת את תנאי השימוש באתר.

 

 1. הרכישה

 

 • כאשר הינך מבצע הזמנה באתר, הינך מציע לנו הצעה בלתי חוזרת לשם רכישה של המוצרים המופיעים בהזמנה בהתאם למחירים וליתר התנאים המופיעים בה ובתנאי שימוש אלו, לרבות תשלום מע"מ.
 • הזמנתך זו כפופה לאישור שלנו, ואנו רשאים לבטלה מכל סיבה סבירה.
 • החשבון המופיע באתר הינו חשבון משוער. החשבון הסופי יחושב בהתאם לפריטים שבפועל לוקטו על ידנו וימסרו לאספקה ללקוח (להלן – "החשבון הסופי").
 • מחירי המוצרים לצורך ביצוע החשבון יהיו המחירים התקפים ביום ביצוע ההזמנה, אולם ככל שיחול שינוי במחירים מעבר ליום זה, אנו שומרים לעצמנו הזכות לחשב את מחירי המוצרים בהתאם לתעריף התקף באתר במועד ליקוט המוצרים לקראת ביצוע אספקתם ללקוח.
 • לאחר חיובו של הלקוח, חשבונית מס תשלח ללקוח יחד עם ההזמנה לכתובת המשלוח.
 • ככל שיופיעו תוויות מחיר על המוצרים, הרי אלו אינן מחייבות לצורך הזמנתך.
 • התשלום יבוצע באמצעות ספק שירותי האשראי שהוזן בהזמנה בכפוף לכך שקיים עימו ממשק באתר.
 • ככל שספק שירותי האשראי לא אישר את ביצוע העסקה, אנו רשאים לבטל את הזמנתך. אם לא הצלחת לבצע את הרכישה דרך האתר, הינך מוזמן לצור קשר עם מוקד שירותי הלקוחות שלנו.
 • ככל שמסיבה כלשהי ספק שירותי האשראי לא שילם לנו את מחיר הרכישה, באחריותך ומחובתך לבצע את התשלום לנו במהירות האפשרית בדרך אחרת.
 • ככל שהוצג באתר מחיר שגוי של מוצר או פרטים מהותיים שגויים אחרים ביחס למוצר, אזי שמורה לנו הזכות שלא לבצע את הזמנת אותו מוצר או לבטל אותה לרבות החזרת כספך ככל ששולם לנו, וזו תהא תרופתך היחידה.
 • סוגי המוצרים, מחירי המוצרים, שיטות המכירה, מועדי אספקה יכולים להשתנות באתר מעת לעת לפי שיקול דעתנו המוחלט.
 • אין אנו מבטיחים, כי היקף המוצרים לרכישה הוא בלתי מוגבל או מינימלי. אנו רשאים להגביל את כמות המוצרים שניתן להזמין בכל הזמנה באופן כללי או פר סוג מוצר. אנו רשאים להגביל את כמות המוצרים לרכישה גם לאחר ביצוע ההזמנה.
 • אנו רשאים להציע ללקוחותינו קופונים, לצאת במבצעי מכירה, לקיים מועדון לקוחות, לאפשר נקודות צבירה וכיוב' אמצעים שיווקיים. אמצעים אלו יכולים להיות מוגבלים בזמן ובתנאים שונים.
 • אם מוצר שהוזמן על ידך אינו ניתן לאספקה במועדים המפורטים באתר, אנו ננסה להודיעך בדבר ולסכם עימך על אספקת מוצר חלופי ככל שישנו במלאי שלנו כנגד מחירו של מוצר חליפי זה באתר בעת ביצוע ההחלפה. ככל שלא הצלחנו להשיגך אנו לא נספק מוצר זה כלל ולא נחייבך עבורו. ככל שאי חיובך בגין המוצר שלא ניתן לספק, פוגמת בזכאותך למבצע מסוים, אזי אנו לא נהיה חייבים לקיים זכאות זו עבורך, ואתה לא תבוא אלינו בכל טענה בשל כך. הסדר זה ממצה את כל זכויותיך ביחס למקרה של אי המצאותו של מוצר זמין במלאי.

 

 1. משלוח

 

 • החלוקה מתבצעת בימי חלוקה ובאזורי החלוקה כפי שהם יופיעו באתר.
 • משלוח ההזמנה יתבצע בהתאם למידע שמסרת לנו בהזמנתך, ובחירת המועד למשלוח כפי שנבחר על ידך באתר.
  חוות קוויאר הגליל עושה את מירב המאמצים לספק את המשלוח במועד אשר נבחר על ידך באתר. החווה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מועד המשלוח מסיבות תפעוליות ובמידת הצורך המשלוח יידחה למועד הבא הרלוונטי.
 • איננו מתחייבים לבצע את המשלוח תוך פחות מ -7 ימי עסקים, לפיכך, אם בחרת יום משלוח הנופל במסגרת תקופה מינימלית זו אזי המשלוח ידחה לשבוע שלאחר מכן.
 • עליך לודא שכתובת המשלוח שלך הינה תקינה, מצויה באזורי המשלוח שלנו, כי מסרת לנו את כל הפרטים כך ששליחינו יוכלו להגיע אל מפתן ביתך וכי אין מניעה פיסית להגיע אל מפתן זה. במידה שמסרת לנו פרטים שגויים, וכתוצאה מכך חל שיבוש במשלוח, אזי תישא בכל ההוצאות והנזקים שנבעו לנו מכך, ואנו נהיה רשאים לבטל את ההזמנה ולחייבך בנוסף לאמור לעיל בתשלום דמי ביטול העומדים על סך 15% מערך ההזמנה.
 • הינך מאשר לנו למסור את פרטיך, כולל פרטי הכניסה אליך ורשימת המוצרים שרכשת למבצעי המשלוחים.
 • אם המשלוח לא בוצע במועד המובטח, או אם אנו נסבור שלא נוכל לספק לך את המוצרים במועד זה, אזי ככל שלא נגיע יחדיו לפתרון מוסכם, כל אחד מהצדדים רשאי לבטל את ההזמנה ללא כל טענה או דרישה נוספת מצידך למעט החזר התשלומים שביצעת לנו.
 • לצורך השלמת המשלוח נוכחותך בכתובת המשלוח נדרשת בעת ביצוע המשלוח. השליח מטעמנו ינסה לתאם עימך את מועד מסירת המוצרים. ככל שלא ניתן יהיה לתאם עימך מסירה או ככל שלא ימצא איש בכתובתך בעת המשלוח, אנו רשאים שלא לבצע את המשלוח, ובמקרה זה המוצרים יוחזרו למחסנינו, ועליך יהי לשאת בעלויות של משלוח חוזר כפי שקבוע במחירוננו.
 • אנו עשויים לגבות דמי משלוח ככל שהם חויבו במסגרת הזמנתך.

 

 

 1. בדיקת המשלוח

 

על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח בסמוך לקבלתו, ובמקרה שתתגלה אי התאמה בין תכולת המשלוח לדוח המשלוח או במקרה של פגם במי מהמוצרים, על הלקוח להודיע על כך למוקד שירות הלקוחות שלנו בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם הלקוח את מתן זיכוי ללקוח בגין המוצרים החסרים או הפגומים ככל שהלקוח חויב בהם.

 

 

 1. מדיניות ביטול עסקות

 

 • הלקוח הרוכש מעמנו מוצרים שאינם מוצרי מזון או שאינם פסידים באמצעות האתר רשאי לפי חוק הגנת הצרכן לבטל את עסקת רכישת מוצרים אלו תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת המוצר לפי המאוחר.
 • ביחס למוצרי מזון או מוצרים פסידים ניתן לבטל את עסקת רכישת מוצרים אלו עד למועד מסירת המוצרים למשלוח.
 • הביטול יכול להתבצע באמצעות מתן הודעה מתאימה באמצעות אחד מהממשקים המנויים באתר.
 • אם הלקוח מבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר או שלא עקב אי התאמה למצגים שנמסרו לו על ידנו, או שלא עקב הפרה של המוסכם בין הצדדים על ידנו, על הלקוח להחזיר על חשבונו את המוצר לכתובתנו שלעיל על כל חלקיו וזאת ככל הניתן באריזתו המקורית.
 • במקרה שהלקוח ביטל את העסקה על פי זכותו על פי חוק ובהתאם להוראותיו, אנו נשיב לו את דמי רכישת המוצר כנגד החזרת המוצרים ללא פגם ולפי הוראותינו. השבת הכספים תעשה ככל הניתן באמצעות ספק שירותי האשראי שבו בוצע התשלום לנו. אם הביטול נעשה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה למצגים שנמסרו לו על ידנו, או שלא עקב הפרה של המוסכם בין הצדדים, אנו נהיה רשאים לקזז מדמי הרכישה דמי ביטול בסך של 5% מסכום זה או 100 ₪ לפי הנמוך מבין השניים.
 • יובהר, כי ללקוח אין זכות מוקנית לבטל שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה למצגים שנמסרו לו על ידנו ביחס למוצרים שהותאמו לצרכי הלקוח או ביחס למוצרים שנעשה בהם שימוש, או נפתחה אריזתם המקורית.
 • אין בכל האמור לעיל, כדי לגרוע מזכותנו לתבוע את נזקינו בשל הפחתת ערך המוצר כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו של המוצר בעטיו של הלקוח או בשל ביטול העסקה.
 • אין במדיניות זו כדי לגרוע מזכויות הלקוח או מזכויותינו על פי כל חוק ודין.

 

 

 1. הוראות מיוחדות

 

 • עלולה להיווצר סטייה קלה בנפח המוצרים או משקלם המופיע באתר לבין הנפח או המשקל בפועל.
 • עשויים להיות שינויים לא מהותיים בין המוצרים המוצגים באתר לבין המוצרים המסופקים בפועל לנוכח שינויים שמקורם ביצרנים ובמגדלים.
 • סימון המזון של מוצרים שאינם מתוצרתנו נעשה באופן בלעדי על ידי ספקי המוצרים והיצרנים ולא על ידנו, ואין אנו נושאים בכל אחריות לעניין סימון זה. על הלקוח לבחון את הנתונים המופיעים על תוויות המוצרים, ולנהוג לפיהם.
 • אין האתר מעניק מצג כלשהו ביחס לאפשרותו הבריאותית של הלקוח לעשות שימוש במוצרים. באחריות הלקוח לבצע בדיקות ביחס לאפשרויות אלו באופן מקדים להזמנה.
 • מובהר לך, כי מומלץ לצרוך את המוצרים מעת קבלתם בכתובתך, כשהם טריים. מעת שהמזון נמסר לידיך או למי מטעמך או למי מבאי ביתך, האחריות על שמירת ואחסון המוצרים הינה שלך. מומלץ לפעול על פי הנחיות יצרני המוצרים בכל הקשור לאחסון המזון ולצריכתו.
 • המזון עשוי להכיל אלרגנים, ועליך בהתאם לבחון את התאמת המזון לצריכתך או לצריכת אחרים.
 • צריכת המזון הינה על אחריותך או על הצרכן בפועל, ואנו איננו אחראים להתאמת המזון למצב ולנסיבות שלך או של הצרכן בפועל.

 

 1. רשימת תפוצה

 

 • לצורך קבלת חדשות, עדכונים והטבות עלייך להירשם לאתר באמצעות כתובת המייל וציון פרטים אישיים נוספים.
 • אינך מורשה להירשם בשם מישהו אחר.
 • הינך מחויב להודיע לנו באופן מידי, אם אתה חושד שמישהו עושה שימוש בלתי מורשה באמצעות חשבונך אצלנו.
 • אנו לא נהיה אחראים לשימוש בלתי מורשה של צדדים שלישיים בחשבונך ולתוצאות שימוש בלתי מורשה זה.
 • מבלי לגרוע מכלליות תנאים אחרים, הינך מתחייב, כי הפרטים שהינך מוסר לנו לצורך ההרשמה הינם אמיתיים, עדכניים ומדויקים.
 • אינך מורשה לאשר לאחר לעשות שימוש בחשבונך.
 • הינך רשאי בכל עת לבקש את הסרתך מרשימת הדיוור.

 

 1. ניהול האתר ושימוש בו

 

 • אנו שומרים לעצמנו הזכות לשנות את האתר, לעצבם מחדש, לשנות תכונותיו ותפקודיו, להוסיף או לגרוע ממנו, ללא אישור ממך.
 • הינך מתחייב שלא להתערב בפעולתם של האתר על כל חלקיהם, שלא לצור עומס על מערכות האתר, ושלא לבצע כל מעשה שיש בו כדי לפגוע בשימושם של אחרים באתר או בפעילותם השגרתית.
 • השימוש באתר נועד לשימוש פרטי, סביר, מכבד והוגן.
 • השימוש באתר מותנה בכך שהינך באופן כנה מעוניין במידע ובשימושים שבאתר, ומוגבל לשם מטרות אלו. חל  על המשתמשים באתר איסור מוחלט לעשות בו שימוש לשם הפצת תכנים, הודעות או דבר מה אחר שאינו עולה באופן מלא ומושלם עם מטרות האתר שלעיל, ובכלל זאת: אין לבצע באמצעות האתר פרסום מסחרי, "דייג נתונים", בדיקות שיווקיות, סטטיסטיות או מחקריות אחרות.
 • אל לך לעשות דבר שיש בו להוות עקיפה של תנאי שימוש אלו או של מנגנונים טכנולוגים הקיימים באתר או כדי לסייע לדבר, לפגוע או להתערב בפעולת מערכות האתר, תכונותיהם, יישומיהם, וכיוב' מאפיינים הקיימים באתר. אנו נהיה רשאים להגביל שימושכם באתר ככל שיתעורר חשד אצלנו למעשים מסוג זה.
 • אל לך לעשות שימוש בכל כלי, תוכנה, מערכת, אלגוריתם, רובוט, שיטה, אמצעי אוטומטי או מתוכנת אחר למעט דפדפנים מקובלים על מנת לגשת אל האתר. אין להעתיק תכנים מהאתר באמצעים אלו, ואין לחדור באמצעותם לאתר או אל מנגנוניהם, ואין לעשות כל שימוש או העתקה של הקוד המוטמע בהם.
 • אינך מורשה לבצע כל שימוש בתכנים המופיעים באתר ללא אישור מפורש ובכתב מעימנו.
 • הורדת תכנים מהאתר היא על אחריותך לרבות ביחס להשפעת ההורדה על הציוד שברשותך.
 • הנך מתחייב, כי ככל שאתה מוסר לנו או לכל גורם אחר במסגרת האתר פרטים, הרי שפרטים אלו נכונים, מדויקים ומלאים.
 • על אף שאנו נוקטים בצעדים שונים על מנת לשמור על המידע המועלה לאתר, איננו יכולים להיות ערבים, כי לא תהיה חדירה בלתי מורשית אל המידע הנ"ל, וכי הוא לא ישונה על ידי צדדים שלישיים בלתי מורשים. כל המעלה מידע לאתר לוקח את כל הסיכונים הכרוכים בהעלאת מידע זה. כמו כן, איננו ערבים לכך שלא תהא חדירה בלתי מורשית למערכות האתר או למערכות אחרות שלנו.
 • אנו רשאים לסגור את האתר, כולו או חלקו, למוכרו, או להעבירו למפעילים אחרים, לשנות את ייעודו, להפוך חלקים מהאתר או את כולו לנגישים למנויים בלבד.
 • אנו רשאים להתנות בתשלום גישה לחלקים מהאתר, או להתנות בתשלום שימוש בתכונות, שירותים או אמצעים הקיימים בהם כעת ללא בתשלום.
 • אנו רשאים להפסיק את התמיכה האנושית ו/או האוטומטית אשר מספקים האתר בחלקים ממנו או בכולו, להפסיק זמנית או באופן קבוע קיומם של שירותים, תפקודים שונים או חלקים מהאתר, והנך מאשר כי אין לך ולא תהיה לך כל טענה כנגדנו בשל זאת.
 • האתר יכול שיכילו קישורים לאתר אחרים. אין בהצבת הקישורים משום אימוץ או המלצה או נטילת אחריות ביחס למצוי באותם אתר.

 

 1. תכנים מערכתיים

 

 • המידע המערכתי המופיע באתר, לרבות עצות, תשובות לשאלות, מאמרים וכיוב' הינו מידע שנועד להעניק התמצאות כללית ביותר, שאיננה מתיימרת להיות מקיפה או תחליף להתייעצות עם גורמי מקצוע.
 • מידע זה ניתן ללא תמורה ואין מאחוריו מצג למתן שירות ייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא.
 • מידע זה עלול שלא להיות מדויק ועלול להכיל טעויות. מידע זה בהגדרה אינו מלא ואינו ממצה.
 • הינך נוטל את מלוא הסיכונים ככל שאתה בוחר להסתמך על מידע זה.

 

 

 1. בקשה להסרת תכנים

 

 • ניתן להגיש לנו בקשה להסרת תכנים המופיעים באתר או לביצוע תיקון בתכנים, אם לדעתך התוכן יש בו אחת מאלה:
 • התוכן מפר את זכויות הקניין הרוחני שלך או של הגורמים שמטעמם הנך מגיש הבקשה זו.
 • התוכן יש בו כדי להוציא לשון הרע אודותיך או אודות הגורמים שמטעמם הנך מגיש הבקשה זו.
 • התוכן מפר את פרטיותך או פרטיות הגורמים שבשמם הנך מגיש הבקשה.
 • יש בהעלאת התוכן יש כדי להוות מעשה שלא כדין, ולפרטו.
 • התוכן לא עומד בתנאים האתר.
  • בבקשה יש לפרט: את שם הפונה, כתובת דוא"ל, טלפון לשם יצירת קשר. האם הפנייה היא בשם הפונה או בשם אחרים ולפרטם, לאשר כי כל הפרטים שבבקשה נכונים.
  • את הבקשה יש להעביר באמצעות תיבות צור קשר שבאתר.
  • אנו נבחן בקשתך, ונודיעך דבר.

 

 

 1. קניין רוחני

 

 • כל זכויות היוצרים הכרוכים באתר ובמה שמצוי בו לרבות סימני מסחר, וידאו, מוזיקה, תמונות, עיצובים גרפיים, עימוד האתר, סידור התכנים וכיוב', שייכים לנו או לאחרים, שנתנו לנו רשות בהם. הנך מתחייב שלא לשנות, להתערב, להעתיק, לשכפל, להנדס לאחור, להעביר, לשלב, לעבד או להפיץ כל חלק מהאתר או תוכן המצוי בהם.
 • אינך מורשה/ית ליצור קישוריות LINK אל האתר מאתר אחר, או לבצע כל סוג של מסגור (FRAMING) או הטמעה (EMBEDING) באתר אחר ביחס לתכני אתר אלו.

 

 1. פרסומות ממומנות

 

 • הינך מסכים/ה להיות חשוף לפרסומות ממומנות שונות, שיופיעו באתר לרבות פרסומות, שתהיינה צמודות לתוכן/הודעות המועלה על ידך לאתר.
 • כמו כן, האתר עשוי להכיל כתבות מערכתיות שיווקיות, והינך מסכים ומודע לכך שלא בהכרח יצוין בכתבות אלו, כי הינן שיווקיות ומומנו על ידי מפרסם כלשהו.

 

 1. סקרים

 

 • יתכן שנפרסם סקרים שונים המאפשרים לך להשתתף בהם.
 • בהצביעך במסגרת הסקר הינך מסכים כי תוצאת הצבעתך תתפרסם באתר ותועבר אל צדדים שלישיים לצרכי שיווק ומכירות, והם עשויים לצור עימך קשר בעקבות הצבעתך זו.

 

 1. אחריות ושיפוי

 

 • אתר זה על כל חלקיו, תכונותיו, יישומיו, שירותיו ותכניו, הינו כמו שהוא וללא כל אחריות. אנו איננו מבטיחים ביחס לאתר וחלקיו: זמינות מלאה, תפקוד תקין או תפקוד כלשהו, העדר תקלות או הפרעות לרבות מחיקת מידע וקריסה, יעילות, היקף חשיפות, הופעה נאותה בכל הדפדפנים, המסכים או ההתקנים או כל מימד אפקטיביות אחר או כי המידע בו מדויק, או נטול טעויות. אין אנו מבטיחים, כי ניתן להסתמך על המופיע באתר או על שירותיו. אנו דוחים כל טענה בדבר כשירות האתר או התאמתו למטרות מסוימות. השימוש באתר הוא באחריותך בלבד. אנו בכל מקרה, לא נהיה אחראים: לכל נזק תוצאתי או עקיף, להפסדים ולאובדן מידע.
 • למרות שהננו נוקטים באמצעי אבטחה באתר, אנו לא נישא בכל אחריות למעשה פריצה לאתר ונטילת תכנים ונתונים מהם, או שיבושם.
 • אין לנו, לעובדינו, למנהלינו, לדירקטורים שלנו ולבעלי מניותינו כל אחריות לנזקים ישירים או עקיפים או תוצאתיים או עונשיים הנובעים משימוש לא מורשה של מאן דהוא באתר. מלוא הסיכון הנובע מתוך השימוש באתר לרבות השימוש בתכנים המצויים בו או במוצרים או השירותים המפורסמים בו או המוצעים באמצעותו או בעטיו הוא עליך בלבד, ואין לנו כל אחריות לדבר. בשום מקרה לא נהיה אחראים לכל נזק או הוצאה או הפסד או אי נוחות או אובדן מידע או צער וסבל כתוצאה מהשימוש כאמור.
 • אתה תשפה אותנו, עובדינו, מנהלינו, דירקטורים שלנו ובעלי מניותינו בגין כל תביעה או דרישה של צד ג' הנובעת משימושך באתר. אנו נעשה מיטב מאמצינו להודיע לך בהקדם אודות או תביעה או דרישה כאמור, ונאפשר לך להתגונן בפניה. ככל שלא תתגונן/י כנדרש אנו עשויים לעשות כן במקומך ואתה תישא בכל הוצאותינו בנדון כמו אף בכל תוצאות ההליך או הפשרה ככל שנגיע אליה בהקשר זה.
 • הפרת תנאי שימוש אלו על ידך, תזכה אותנו בתשלום פיצויים בין היתר בהתאם לנזקים, ההפסדים, ההוצאות, הטרחה, ההטרדה, עוגמת הנפש שהוסבה לנו לציבור המשתמשים באתר ולאחרים.

 

 1. פיצויים מוסכמים

 

בנוסף לכל סעד ופיצוי המגיעים לנו על פי כל דין, הנך מסכים לפיצויים מוסכמים בסך של 5,000 ₪ בגין הפרה של תנאי השימוש באתר זה בכוונה לגרום לנזק או הטרדה לאתר,  או למשתמשיו או לנו.

 

 1. שונות

 

 • כל הימנעות מלנקוט בצעד כלשהו שאנו זכאים לנקוט בו, לא יהווה ויתור או השתק.
 • אם תנאי מתנאי השימוש אלו ימצא כלא תקף או לא אכיף, אזי אותו תנאי ייאכף עד להיקף המותר על פי הדין, ואין בכך כדי לפגוע בתוקפם ואכיפותם של יתר תנאי השימוש.
 • אנו רשאים מעת לעת לשנות תנאים אלו, אנא בדוק/י את התנאים באופן מתמיד.
 • על תנאים אלו יחולו דיני מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית לדון בתנאים ובכל הקשור לשימושך ובכל הנובע ממנו, נתונה לבתי המשפט במחוז הצפון.
 • כל תביעה בין הצדדים בקשר לאתר אלו תוגש תוך שנה מיום קרות עילת התביעה או גילויה.
 • אין אתה רשאי להסב כל זכות שקמה לך כלפינו בקשר לאתר. אנו רשאים להסב זכויותינו וחובותינו לאחרים.
 • תנאים אלו ממצים את מלוא ההסכמות בינינו ביחס לשימוש באתר.

 

גרסת נובמבר 2023